Rostuirea pavajelor: Cum se realizează și ce materiale folosim?

13.04.2011  |  7 min
rostuirea pavajelor

Cea mai populară alegere pentru finisarea drumurilor o reprezintă pavelele, atât pentru trotuare, alei, piețe publice, cât și pentru curțile instituțiilor și proprietăților private. Aceste elemente constructive au rol estetic și de rezistență la factorii de mediu și la trafic.

Utilizarea pavajelor permite realizarea unor proiecte urbane și peisagistice cu un nivel estetic superior, pentru că pavelele și dalele premium sunt disponibile într-o largă varietate de modele și culori.

De ce este importantă rostuirea pavajelor?

La nivel funcțional, avantajul major este dat de rosturile dintre pavele, care permit aerisirea solului și drenarea apei de ploaie, care se scurge direct în pământ.

Rostuirea pavajelor este importantă și pentru reparațiile care trebuie efectuate la rețele edilitare (apă, gaz, curent, internet etc.). În comparație cu alte materiale precum beton sau asfalt, pavelele se pot scoate ușor pentru a permite accesul la porțiuni de rețele și se pot monta rapid înapoi la finalizarea lucrărilor.

Costurile de întreținere și reparații sunt mai mici decât în cazul altor materiale de construcții. Dacă plăcile sunt montate conform tehnologiei specifice, nu vor apărea fisuri, gropi sau denivelări pe suprafețele pavate.

Pentru o platformă de pavaj, rostuirea pavelelor reprezintă un element foarte important. Deteriorarea suprafeţei pavajului este cauzată de multe ori de rosturile care nu sunt închise. Dalele vecine, sub presiunea traficului, intră într-o sprijinire reciprocă elastică şi prin intermediul rosturilor. Pavajul devine astfel un element portant stabil în sine, care preia şi transmite aplanat sarcini individuale către suport. Dacă prin chituirea pavelelor fiecare dală este sprijinită lateral, atunci platforma este racordată şi funcţionează ca un tot unitar.

Cum se realizează rostuirea pavajelor?

Pasul 1 – Compactare

În această etapă se realizează și se compactează stratul portant inferior și superior. După împrejmuire, se amplasează stratul portant peste pământul portant (compactat şi consolidat anterior). Acest strat este alcătuit din piatră spartă de granulaţie 0/63 mm.

Trebuie realizată panta pentru evacuarea apelor (minim 0,5% pantă longitudinală şi 2,5% pantă transversală), ca să realizați o diferenţă de înălţime de 0,5 cm, respectiv 2-3 cm la 1m.
Stratul portant inferior se compactează pe straturi prin vibrare cu placa vibrantă. Grosimea stratului trebuie adaptată la solicitarea prevăzută pentru acel pavaj: minim 20 cm pentru traficul de autoturisme şi 30 cm pentru traficul de camioane.

Stratul portant superior este amplasat pe stratul inferior portant, compactat. Acesta este alcătuit din piatră spartă sau balast cu granulaţie de 0/18mm și se compactează prin vibrare.

Pasul 2 – Realizarea şi nivelarea patului de split

Se toarnă un pat de split afânat peste stratul portant superior compactat, de granulaţie 2/4 sau 4/8 şi cu o grosime de 4-6 cm. Se recomandă utilizarea de ţevi profilate (diametru 3-6 cm) ca reper. Apoi, nivelează stratul de split cu ajutorul unui dreptar din aluminiu.

Pentru că nu trebuie ca patul de split finalizat să fie călcat sau compactat, se recomandă strict prelucrarea unei suprafețe pe care să poată fi montat pavajul în aceeași zi.

Pasul 3 – Montarea/tăierea pavajelor

Pietrele de pavaj trebuie să fie montate conform înălţimii, unghiului şi liniei de fugă. Se lucrează întotdeauna din punctul final al suprafeţei deja montate. Primul rând de pavele se montează în unghi drept faţă de bordură, ca să se reducă operaţiile de tăiere.

Atenție la regulile de rostuire pavaj, pentru că trebuie respectată o lăţime a rosturilor de cel puţin 5 mm. Linia rosturilor se poate controla cel mai uşor prin şnururi întinse în paralel sau printr-o şipcă de măsurare, la fiecare 2-3 metri.

Pasul 4 – Operaţia de rostuire

Operațiunea efectivă de rostuire a pavajelor și de umplere a rosturilor pavelelor constă în adăugarea de nisip, prin măturare. Se împrăștie nisip uscat de granulație 0/2 mm peste rosturi de la suprafeţe perfect uscate. De reținut, faptul că rosturile trebuie întreţinute şi reumplute periodic, pentru a menține funcționalitatea pavajelor respective.


Pasul 5 – Vibrarea nisipului pentru rosturi

Finalizarea operațiunii de rostuire pavele constă în eliminarea nisipului excedentar, urmată de compactarea pavajului cu ajutorul unei plăci vibrante cu piesă de prelungire din cauciuc.

Este important să aibă această protecție, ca să se evite deteriorarea pavajelor. Acestea trebuie să fie complet uscate atunci când se realizează compactarea.

După finalizarea compactării, pavajul trebuie din nou udat și acoperit cu nisip, până la umplerea rosturilor de pavele la nivelul dorit. Se recomandă adăugarea unei cantități reduse de nisip pe pavaj după compactare și îndepărtarea lui după 2-3 zile, ca să se asigure chituirea pavelelor la un nivel optim de umplere.

De reținut că la montarea sistemelor pentru suprafeţe cu verdeaţă (pavaje grilă umplute cu gazon, plăci uşoare pentru gazon) pașii de urmat rămân aceiași, dar nu se mai compactează suprafaţa prin vibrare.

Se vor umple spaţiile libere cu un amestec din humus şi nisip şi vor fi însămânțate cu soiurile de iarbă recomandate. O altă metodă constă în introducerea unui amestec din pământ vegetal şi seminţe pentru iarbă și umplerea rosturilor dintre pavele.


De ce materiale avem nevoie pentru rostuirea pavajelor?

Cele mai folosite materiale pentru rostuirea pavajelor sunt:


Mortar autonivelant

Dacă suprafața care urmează sa fie pavată se află în pantă, atunci nu este recomandată folosirea unui pat de nisip, deoarece pavelele pot aluneca în urma precipitațiilor. În acest caz, pavelele trebuie montate pe un strat de mortar pentru rostuirea pavelelor, iar rosturile trebuie umplute cu nisip amestecat cu ciment.


Nisip pentru rostuit pavaje

Rostuirea pavelelor se realizează cu nisip care are o granulație controlată cu adaos de lianți naturali și aditivi, pentru umplerea rosturilor pietrelor sau plăcilor de pavaj (natural, beton sau clincher).

Prin utilizarea acestui tip de nisip se asigură rosturi stabile, o culoare uniformă și o drenare constantă a apei.

Avantajele utilizării de nisip pentru rostuit pavaje sunt: autoîntărire naturală prin uscare, rezistență la îngheț și la sarea de combatere a înghețului, rezistență la eroziune.


Chit de rosturi pentru pavaje

Chitul pentru rostuirea pavelelor are la bază mortar hidrofug și se aplică pe imbinarea dalelor, bordurilor sau pietrelor de pavaj.

Acest tip de mortar de rosturi gata preparat este recomandat pentru pavaje de toate tipurile, are proprietăți de întărire în prezenţa aerului, este permeabil la apă și prezintă o durabilitate ridicată. Se poate aplica la temperaturi de peste 5°C , chiar şi în condiţii de ploaie.


Materiale pe bază de răşină epoxidică

Pentru rosturile de îmbinare ale pavajului se pot folosi și produse pe bază de rășină epoxidică, bicomponente, fără solvenți, cu material de umplutură, pigmentat. Acestea asigură o acoperire dur-elastică și au mare rezistență la abraziune.

Pentru un proiect de succes trebuie alese materialele adecvate. Astfel, înainte de a monta un pavaj trebuie să stabiliți la ce va fi folosit spațiul și la ce tip de trafic va fi supus. Tipul de circulație va fi cel va determina grosimea pavelelor și materialele corespunzătoare pentru rostuire pavaj în bune condiții.

Un pavaj montat corect va avea un aspect uniform, fără denivelări, în același timp fiind respectată înclinația de 1% a pantei pentru scurgere. Pe lângă acest criteriu, trebuie să luați în considerare și aspectul plăcilor, dotările auxiliare, astfel încât forma și culorile să fie potrivite atât estetic, cât și funcțional.