Feltételek és időhatározás


Jelen dokumentum a tartalma által haramadik felhasználó rendelkezésére bocsájtja a www.elis.ro weboldal (burkolat, térkő, járólap, szegélykövek, vizelvezető folyókák, virágtartók, zsalúkövek, SC ELIS PAVAJE SRL) felhasználási feltétel és időhatározásra vonatkozó Szabályzatát.

A társaságunk által bemutatott összes termékre vonatkozó általános értékesítési feltételek:

Szállítás

A termékek szállítási határideje a következő:

  • maximum 15 naptári nap a standard burkolati és szegély termékek( cement színű)
  • maximum 30 naptári nap a többi speciális termék esetén(színes térkő és járólap), termékcsoportok – prémium járda, vizelvezető folyóka, járólap, kertben való termékek, zsalúkövek, falazókövek, csatornázási termékek.

A Szállító által forgalmazott természetes kő termékek esetében a szállítási határidő az igényelt termék típusától és a szállítás helyétől függően kerül megküldésre.

A szállítási határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő kiadta a határozott megrendelést, és azt a szállító Elis Pavaje megerősítette, az Elis Pavaje számítógépes rendszerébe (CRM) való bevitellel feldolgozás és szállítás céljából.

A termékeket fa raklapokra csomagolva értékesítik, és a teljes mennyiséget jelentik egy egész raklapon. Ha a Megrendelő a raklapból csak egy részt rendel meg, vállalja, hogy minden nem teljes raklap után további 50 lej + ÁFA kezelési díjat fizet. Ez a záradék nem vonatkozik a kertben való termékekre, járólapok, , a csatornázási elemek és a kockakő termékcsoportokra.

Minden másik termékcsoportnál árukezelési díjat kell fzetni.

Közúti szállítás

A közúti szállítást az ár tartalmazza, és azt a Szállító biztosítja a raktárából a Megrendelő raktárához vagy telephelyére, legalább 23 tonna megrendelt mennyiség esetén egyszerre (egy tehergépkocsival megrakodva), de legfeljebb a szállítójármű megengedett legnagyobb össztömegéig. A 23 tonnánál kisebb mennyiségű megrendelés esetén a Megrendelőnek teherautónként 200 lejes pótdíjat kell fizetnie (a teherautó nincs teljesen megrakva). A Megrendelőnek 3 óra áll rendelkezésére az áru kirakodására. A kirakodás a Megrendelő/Ügyfél felelőssége, és a határidő túllépése 250 lej/óra díjat von maga után minden megkezdett óra után.

Amennyiben azon az útszakaszon, amelyen a Fuvarozónak/Szállítónak a Megrendelő által a kirakodáshoz megjelölt helyszínre kell eljutnia, tonnatartalom- vagy területkorlátozás van érvényben, a Megrendelő vállalja, hogy értesíti a Szállítót, és vállalja, hogy saját költségén beszerzi a szükséges engedélyeket. Az e cikk 1.-ben foglalt kötelezettség be nem tartása miatt a hatóságok által a Fuvarozóra/Szállítóra kiszabott bírságok a Megrendelőt terhelik.

Raklapok

A Szállító által gyártott és forgalmazott valamennyi terméket újrafelhasználható csomagolásban, fa raklapok formájában (általánosságban RAKLAP vagy RAKLAPOK) kell szállítani, ez a szállítási csomagolás. A fa raklapok, amelyeken a termékeket szállítják, újrahasznosított/újrafelhasználható csomagolás, és a hatályos jogszabályok szerint szállítási vagy harmadlagos csomagolási kategóriájába tartozik.

Minden szállítás alkalmával a Megrendelő köteles cserében azonos számú RAKLAPOT kell a Szállítónak adni. Ha a Megrendelő nem rendelkezik a cseréhez szükséges mennyiségű RAKLAPPAL, az átvett RAKLAPOKÉRT cserében köteles pénzbeli garanciát fizetni. A garancia, amelyet a Megrendelő köteles a Szállítónak fizetni, 60 lej/raklap, és nem tartalmazza az ÁFA-t.

Amennyiben a Megrendelő az áru átadása előtt vagy az áru átadásának napján azonos számú raklapot ajánl fel cserébe, a Szállító nem számlázza tovább a csomagolásra (raklapra) vonatkozó garanciát, feltéve, hogy a raklapok azonosak, sértetlenek, sérülésmentesek és visszakerülnek a Szállító raktárába. A raklapok visszaküldésének költségei a Megrendelőt terhelik.

Csalás

A weboldal bizonyos részeinek eléréséhez és használatához személyes fiók létrehozása válhat szükségessé. Ön ezúton kijelenti, hogy teljes felelősséget vállal a weboldalon megnyitott fiókján keresztül végzett minden tevékenységért, és következésképpen tanácsos gondoskodnia fiókja jelszavának vagy egyéb hozzáférési adatainak biztonságáról. Ha fiókja biztonsága sérül, haladéktalanul értesítenie kell a honlap adminisztrátorát: www.elis.ro (burkolat, térkő, járólap, szegélykő, vizelvezető folyóka, virágtartó, SC ELIS PAVAJE SRL) nem vállal felelősséget az Ön vagy harmadik fél számára a fiókja jogosulatlan használata által okozott bármilyen kárért.

Alkalmazandó jogok

A www.elis.ro (burkolat, térkő, járólap, szegélyek, vizelvezető folyóka, virágtartó, SC ELIS PAVAJE SRL) weboldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy a román jog az irányadó. Felhasználási feltételek és bármilyen jogvita, amely a felhasználók és a www.elis.ro (burkolat, térkő, járólapok, szegélykő, vizelvezető folyóka, virágtartó SC ELIS PAVAJE SRL) vagy annak társult / partnerek / kapcsolt vállalkozások között felmerülhet. Bármilyen konfliktus esetén megkísérlik azt békés úton megoldani, és ha a békés megoldás nem lehetséges, a konfliktus bírósági úton kerül rendezésre, a hatályos romániai törvények szerint.

A szolgáltatás elérhetősége

A www.elis.ro (burkolat, térkő, járólap, szegélykő, vízelvezető folyóka, virágtartó, zsalukő SC ELIS PAVAJE SRL) fenntartja a jogot, hogy a www.elis.ro weboldal bármely oldalának vagy aloldalának szerkezetét és felületét módosítsa (burkolat, térkő, járólap, szegélykő, vízelvezető folyóka, virágtartó, zsalukő SC ELIS PAVAJE SRL) weboldalon bármikor és szabadon választott időközönként, jogában áll a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen, részben vagy egészben megszakítani.

Az Általános Hozzáférési és Felhasználási Feltételek szabályozzák: