search
Câștigă o amenajare “beton”! 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje.

Câștigă o amenajare “beton”! 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje.


Ce ai de făcut?

Încarcă AICI ( https://elis.ro/iti-amenajam-curtea) - o poză relevantă cu curtea proprietate personală, pe care o dorești să fie amenajată de Elis Pavaje.

Imaginea trebuie să fie una de ansamblu și să includă și casa, în caz contrar, participarea se consideră invalidă.


Cum se alege câștigătorul?
 • Se trag la sorți 10 curți (prin random.org), din cele înscrise și validate,
 • Din cele 10 lucrări, juriul selectează lucrarea cea mai potrivită.

Criteriile de selecție finală:

 • suprafată curte,
 • aspectul casei (se preferă casele foarte îngrijite),
 • vecinatăti ale proprietății, posibilitatea de a adapta curtea la ambientul înconjurător.
 • argumentația persoanei înscrise pentru justificarea participării la concurs

Suprafața amenajată se va face în limita bugetului alocat. Mai multe detalii în regulament.

Durată concurs: 1 octombrie - 30 octombrie 2021


Regulamentul oficial al campaniei promoționale on-line “Câștigă o amenajare “beton”! 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje!

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania publicitară on-line " Câștigă o amenajare “beton”. 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje!" (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de SC ELIS PAVAJE S.R.L. o societate din România, cu sediul în str Zorilor, nr 1, Petresti, jud Alba, reprezentată prin director commercial, Catalin Dumitreasa (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").
 • Campania publicitară on-line se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei, aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web https://elis.ro/iti-amenajam-curtea
 • Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului pe site-ul https://elis.ro/iti-amenajam-curtea
 • Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 1 octombrie - 30 octombrie în pagina https://elis.ro/iti-amenajam-curtea
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunoștinta publicului aceasta imprejurare, pe pagina https://elis.ro/iti-amenajam-curtea

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 • Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 1 octombrie - 30 octombrie în pagina https://elis.ro/iti-amenajam-curtea
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunoștinta publicului aceasta imprejurare, pe pagina https://elis.ro/iti-amenajam-curtea

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • La campania publicitară on-line “Câștigă o amenajare “beton”. 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje!”, poate participa orice persoană fizică cu varsta peste 18 ani, proprietar al unui imobil care să cuprindă si curtea aferenta acestuia amplasata în România,
 • Salariaţii societăţii SC ELIS PAVAJE S.R.L., , rudele de grad I și II sau colaboratorii revânzători sau montatori nu au dreptul să participe la campania promoțională.
 • Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 • În vederea participarii la Campania publicitară on-line " Câștigă o amenajare “beton”. 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje! " participantii trebuie:

Etapa 1:

 • Să posteze pe https://elis.ro/iti-amenajam-curteao poză relevantă cu curtea proprietate personală, pe care o dorește ca fiind amenajată. Imaginea trebuie să fie de ansamblu și să includă și casa, în caz contrar participarea se consideră invalidă .

Etapa 2:

Se trag la sorți 10 curți, folosind un soft de extragere aleatorie, urmând ca din cele 10, reprezentantii organizatorului (juriul) să selecteze lucrarea cea mai potrivită pentru a fi amenajată de Organizator. Pentru selectia finala, Organizatorul poate cere alte poze ale curtii, care sa-I permita sa faca o evaluare mai obiectiva.

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 • Selecția proiectului câștigător, pe baza criteriilor menționate mai jos, se face de către juriul compus din: 1 arhitect colaborator, 1 inginer al departamentului tehnic al organizatorului, 1 reprezentant al departamentului marketing al organizatorului, 1 reprezentant al partenerului media www.povesteacasei.ro
 • Criteriile care vor fi luate în considerare pentru selecția finală a câștigătorului vor fi:
  • argumentația persoanei înscrise pentru justificarea participării la concurs
  • suprafață și aspect curte (se vor solicita poze suplimentare ale curții)
  • aspectul casei (se preferă casele foarte îngrijite sau în curs de renovare, conform plan 2D sau 3D),
  • vecinătați ale proprietății, posibilitatea de a adapta curtea la ambientul înconjurător.
 • Suprafața amenajată se va face în limita bugetului alocat.
 • Pentru validarea drept câştigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  • să îndeplinească condițiile de participare, conform secţiunii 3 și 4;
  • să prezinte un act de identitate în original;
 • In cazul in care câștigătorul nu răspunde sau nu trimite datele solicitate în timp util, va fi contactată următoarea persoană selectată.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

 • Se acordă un singur premiu, pentru un singur câștigător. Premiul constă în într-o amenajare a curții, constând în montaj de pavele, borduri și alte elemente, precum și amenajare peisagistică, realizata cu ajutorul unui montator partener Elis Pavaje, în limita bugetului de 15.000 lei (net),.
 • Amenajarea se va realiza pana cel tarziu pe data de 30 Aprilie 2022, in caz contrar se pierde premiul
 • În cazul in care din bugetul anuntat nu este posibilă amenajarea întregii curți, se va delimita o suprafată ce va fi amenajată.
 • Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte produse. Proiectul pentru amenajare va fi realizat de catre Organizator, in acord cu preferințele câștigătorului și va viza promovarea produselor premium.

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

 • Concursul se închide la data de 30 octombrie 2021. Din cele 10 proiecte extrase în data de 10 noiembrie prin softul random.org, juriul va alege lucrarea câștigătoare. iar câștigătorul va fi anunțat până pe 15 noiembrie 2021
 • Anunțarea premiului către câștigător se va face prin anunțarea acestuia prin mesaj privat pe Facebook despre câștigarea concursului și stabilirea următorilor pași. Câștigătorul, va putea intră în posesia premiului după ce se stabilesc detaliile renovării curții împreună cu experții ELIS Pavaje.
 • Dacă punerea în posesie nu este posibilă în termenul precizat, din motive independente de voinţa Organizatorului, acesta nu-şi asumă răspunderea respectării termenului. Dacă câștigătorul anunțat public pe site elis.ro și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ElisPavaje, și anunțat prin mesaj privat pe email sau telefon și nu răspunde în 7 zile, se consideră că acesta a renunţat la premiu, iar premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului, urmând a se acorda următoarei lucrări selectate.
 • Termenul inceperii renovarii nu poate depasi 6 luni din momentul anuntarii castigatorului. Daca inceperea amenajarii nu este posibila in termenul precizat, din motive independente de vointa Organizatorului, Beneficiarul va decadea din drepturile sale privind amenajarea.
 • Amenajarea se va face pe baza proiectului propus de catre Organizator si va include obligatoriu 1 element de amenajare pe verticala: ziduri, garduri, mobilier gradina (https://elis.ro/produse-pentru-gradina-4)

SECŢIUNEA 8.DREPTURI DE FOTOGRAFIERE/ FILMARE

 • Câștigătorul este de acord că lucrarea de amenajare să fie filmată și fotografiată (înainte și după amenajare), iar înregistrările să fie folosite de către Organizator cu scop de promovare.

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 • Veniturile din premii se impozitează, prin reținerea la sursă de către plătitorul de venit, suma netă alocată castigatorului pentru produse și servicii de montaj/amenajare fiind de 15.000 lei.

SECŢIUNEA 10 ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 • Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nici o parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
 • Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
 • Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 • Organizatorul - prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor în vederea desfășurării campaniei publicitare conform prezentului Regulament.
 • Participarea la Campania promoţionala on-line "Câștigă o amenajare “beton”. 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje!“ implică acceptarea expresă a participanților că datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul desfăşurării campaniei publicitare precum şi în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.
 • Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
 • Participanţilor la Campania publicitară on-line "Câștigă o amenajare “beton”. 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje!“ le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa marketing@eliș.ro
 • Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta; dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul de opoziție: persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația să particulară, că date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

 • În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.
 • Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoană vizată, în termen de 15 zile de la dată primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001.

SECŢIUNEA 13 DISPOZIŢII FINALE

 • Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții pe www.elis.ro
 • Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial și, sunt de acord că numele şi imaginea lor să fie făcute publice, să fie utilizate în scopuri publicitare fără că Organizatorul să fie obligat la alte prestații inclusiv plata unor sume de bani.
 • În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 • În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţîn altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin mesaj privat pe Facebook. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare on-line "Câștigă o amenajare “beton”. 15.000 de lei pentru curtea și grădina ta, de la Elis Pavaje!“, s-a încheiat astăzi, 30 septembrie 2021, data autentificării, în două exemplare originale.

ORGANIZATOR,

SC ELIS PAVAJE S.R.L.