Etape de montaj

Etape de montaj

Montajul pavelelor și bordurilor, pas cu pas

Prima noastră recomandare pentru realizarea unei lucrări de pavaj corecte este să apelezi la un montator specializat Elis Pavaje. Însă, fiindcă interesul tău de a te implica în amenajare merită satisfăcut, îți prezentăm principalele etape care trebuie parcurse pentru pavarea unei suprafețe cu destinație pentru trafic pietonal sau trafic ușor. Prima condiție ce trebuie îndeplinită este realizarea proiectului, care trebuie să țină cont de configurația terenului, destinația lucrării, de criterii funcționale, precum și estetice.


Necesar materiale

Necesar materiale
 • Ciocan cauciuc, nivelă, țevi cu diametru 3-6 mm, lopată, roabă, sfoară pentru construcții, ruletă, matură;
 • Placă vibrantă cu talpă de cauciuc;
 • Ghilotină pentru tăierea pavelelor;
 • Pavele / dale - descoperă gama de pavele și dale premium sau pavele standard
 • Calculul necesarului de pavele (bucăți) se face împărțind suprafața de pavat la suprafața de lucru a pavelei: (lungimea pavelei + lățimea min. a rostului) x (lățimea pavelei + lățimea min. a rostului).

Greșeli în execuție

Greșeli în execuție
 • Lipsa planeității platformei de pavaj;
 • Tăieturi necorespunzătoare la îmbinarea dintre pavaj și borduri;
 • Montarea pavajului sub cota bordurilor;
 • Rânduri de pavaj sau borduri montate strâmb;
 • Alinieri greșite;
 • Nisip insuficient între rosturi.

Executarea terasamentului

Executarea terasamentului

După realizarea măsurătorilor, se face delimitarea zonei cu țăruși și sfoară. Se continuă cu decopertarea zonei, prin îndepărtarea stratului de pământ pe o grosime de cca. 10-35 cm. Se urmărește obținerea unei pante ușoare, cu suprafață plană. Infrastructura se realizează prin compactarea unui strat de balast sau piatră concasată (min. 20 cm). Compactarea se face în straturi successive, prin folosirea plăcii vibrante.

Pentru îmbunătățirea capacității portante a solului și prevenirea pătrunderii stratului de pietriș în sol se poate aplica un strat de geotextil înaintea plasării umpluturii pe sol.

Montajul bordurilor

Montajul bordurilor

Bordurile se montează înainte de introducerea ultimului strat de nisip, după ce în prealabil a avut loc compactarea infrastructurii. Cotele bordurilor vor fi transmise cu ajutorul nivelei, iar aliniamentele cu ajutorul teodolitului.

Bordurile se montează pe o fundație de beton de aproximativ 10x15 cm pentru borduri mici și 10x20 cm pentru borduri carosabile. Ulterior se împănează pe lateral pentru a prelua eforturile transmise de platformă.

Nivelarea patului de nisip

Nivelarea patului de nisip

După montarea corectă a bordurilor, se așterne stratul de nisip cu granulație de 0-4 mm, combinat cu sort cu granulație de 8-16 mm, în grosime de aproximativ 6 cm. Se trece la compactarea nisipului cu ajutorul plăcii vibrante și nivelarea stratului suport. Se urmărește asigurarea unei pante de scurgere de minim 1%.

Pentru nivelarea nisipului se folosesc țevi, preferabil cu diametru de 3-6 mm. Țevile se așează în paralel și la cota dorită; cu ajutorul unui dreptar se nivelează nisipul între ele. Nu se va călca pe suprafața de nisip finală!

Montajul pavelelor

Montajul pavelelor

Așezarea pavelelor se face începând dintr-un colț de 90 de grade sau de la o linie dreaptă, pentru a evita pe cât posibil tăierea acestora. Pavelele se așează una lângă alta pe stratul de nisip, urmărindu-se alinierea, și se bat ușor cu ciocanul de cauciuc. Tăierea pavelelor la margini se face cu ghilotina sau flexul de disc diamantat.

După așezarea primelor pavele, se verifică cu bolobocul înclinarea planului, pentru a asigura un drenaj corect.

Aplicarea rosturilor

Aplicarea rosturilor

După fixarea pavelelor pe suprafață aleasă, se va presăra un strat de nisip fin și uscat, care se împrăștie apoi cu mătura între rosturi. Nisipul se așterne pe întreaga suprafață și se lasă să se usuce, dacă e cazul, înainte de măturare. Se mătură nisipul rămas pe pavele și apoi se tasează pavajul cu placa vibrantă.

Se presară din nou nisip fin pentru umplerea rosturilor, astfel asigurându-se o rezistență mai mare la presiunea exercitată asupra lor, în condiții de trafic. În final, se matură încă o dată suprafață pavată. Fixarea și vibrarea pavajului se fac doar pe timp uscat. Rosturile trebuie reumplute periodic!

Film montaj

Urmărește filmul de montaj de mai jos pentru clarificarea tuturor aspectelor. Un pavaj montat corect va avea un aspect uniform, fără denivelări și care se va menține în timp. Pentru a beneficia de o lucrare de de calitate, îți recomandăm să apelezi la un montator autorizat, cu experiență.

Iar la finalul lucrării, solicită certificatul de garanție pentru lucrarea de montaj.

Despre garanția calității